VIŠA PLANINARSKA ŠKOLA na Gradiškoj turi u Sloveniji

Objavljeno 02. svibnja 2022.

30.04.2022. Osam polaznika Više planinarske škole (VPŠ) uspješno je odradilo terensku vježbu koju je
vodio iskusni gorski spašavatelj Danijel Frleta uz asistenciju vodiča Marka Perkovića i Davora Mikete.

Polaznici su na osiguranim planinarskim putevima poviše Gradišća kod Vipave svladali vještine korištenje zaštitne opreme na osiguranim putovima, planinarenje po osiguranim putovima te postupak u incidentnim situacijama na osiguranom putu.

Uspješno su svladali Furlanovu pot nakon čega su se prebacili na obližnju, nedavno postavljenu Otmarjevu pot. Furlanova pot je jedna od najstarijih ferrata u Sloveniji i odlična je za početnike i planinare koji se prvi put susreću sa ovakvim vrstama terena dok je Otmarjeva ferrata s druge strane jedna od novijih ferrata u Sloveniji, otvorena 2019. godine, nešto teža i duža te kao takva nije za početnike.

Nakon uspješnog uspona na vrh Gradiška tura slijedio je još i spust, tj. otpenjavanje po Furlanovoj poti s čime smo zaokružili našu vježbu te se umorni ali sretni i zadovoljni vratili nazad u Rijeku.

FOTO ALBUM

VIŠA PLANINARSKA ŠKOLA na Gradiškoj turi u Sloveniji