REDOVNA SKUPŠTINA PD KAMENJAK 24.3.2023.

Objavljeno 21. ožujka 2023.

REDOVNA SKUPŠTINA PD KAMENJAK RIJEKA

Gradska vijećnica, Korzo 16, petak, 24.3.2023. u 18 sati

 

Dnevni red:

1. Otvorenje Redovne skupštine i izbor radnih tijela

2. Izvještaj o radu PD Kamenjak u 2022. godini

3. Financijski izvještaj za 2022. godinu

4. Izvještaj Nadzornog odbora za 2022. godinu

5. Rasprava i usvajanje prethodnih izvještaja

6. Plan rada za 2023. godinu

7. Financijski plan za 2023.

8. Rasprava i usvajanje prethodnih planova

9. Dodjela diploma polaznicima Opće planinarske škole

10. Druženje

 

Predsjednik PD Kamenjak:
Boris Kurilić