NATJEČAJ ZA IZBOR PREDSJEDNIKA PD KAMENJAK

Objavljeno 25. veljače 2022.

U sklopu priprema za Izbornu skupštinu 25.3.2022. objavljuje se


NATJEČAJ
za izbor Predsjednika Društva


Na temelju Statuta Društva, Članak 25. Stavak 12, predsjednika Društva bira Skupština Društva na vrijeme od 2 godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.

Od kandidata se traži:
- Najmanje pet godina sudjelovanja u tijelima i aktivnostima Društva
- Da nisu prekršili Statut Društva i da nisu u sukobu interesa
- Da su platili članarinu za tekuću godinu
- Priložiti program rada za iduće mandatno razdoblje


Prijave se predaju do utorka 22.3.2022. u tajništvo Društva u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Natječaj za izbor Predsjednika Društva"


Predsjednik PD Kamenjak:
Boris Kurilić