NATJEČAJ ZA IZBOR PREDSJEDNIKA PD KAMENJAK 22.03.2024.

Objavljeno 07. ožujka 2024.

U sklopu priprema za Izbornu skupštinu 22.3.2024. objavljuje se

 

NATJEČAJ
za izbor Predsjednika Društva

Na temelju Statuta Društva, Članak 25. Stavak 12, predsjednika Društva bira Skupština Društva na vrijeme od 2 godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.

 

Od kandidata se traži:

- Najmanje pet godina sudjelovanja u tijelima i aktivnostima Društva

- Da nisu prekršili Statut Društva i da nisu u sukobu interesa

- Da su platili članarinu za tekuću godinu

- Priložiti program rada za iduće mandatno razdoblje.

 

Prijave se predaju do utorka 19.3.2024. u tajništvo Društva u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor Predsjednika Društva

 

 

Predsjednik PD Kamenjak: Boris Kurilić