Natječaj za izbor Predsjednika PD Kamenjak 2020.

Objavljeno 09. ožujka 2020.

NATJEČAJ
za izbor Predsjednika PD Kamenjak


Na temelju Statuta Društva, Članak 25. Stavak 12, predsjednika Društva bira Skupština Društva na vrijeme od 2 godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.  

Od kandidata se traži:

  • Najmanje pet godina sudjelovanja u tijelima i aktivnostima Društva
  • Da nisu prekršili Statut Društva i da nisu u sukobu interesa
  • Da su platili članarinu za tekuću godinu
  • Priložiti program rada za iduće mandatno razdoblje.

Prijave se predaju do utorka 24.3.2020. u tajništvo Društva u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor Predsjednika Društva“

Predsjednik PD Kamenjak
Boris Kurilić