Natječaj za izbor predsjednika Društva

Objavljeno 15. ožujka 2018.

Temeljem Statuta Društva, članak 19, stavak 8:

RASPISUJE SE NATJEČAJ
za izbor Predsjednika Društva

Na temelju Statuta Društva, Članak 26. Stavak 1, predsjednika Društva bira Skupština Društva na vrijeme od 2 godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.  

Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • Minimalno 5 godina aktivnog rada u Društvu
  • Sudjelovanje u radnim odborima i tijelima Društva
  • Sudjelovanje u akcijama od interesa Društva
  • Da nisu prekršili Statut niti radili protiv programa i interesa Društva
  • Da nisu u sukobu interesa
  • Da imaju reguliranu članarinu za tekuću godinu
  • Priložiti program rada za iduće mandatno razdoblje


Sve ponude moraju se predati u tajništvo Društva u zapečaćenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor Predsjednika Društva“
Rok za predaju kandidature: četvrtak, 22.4.2018. godine.                                Za PD Kamenjak:
   Predsjednik, Boris Kurilić