Izložba dječjih radova "Mala škola planinarenja"

Objavljeno 21. rujna 2016.

Radovi malih planinara nastali su tijekom održavanja male planinarske škole u Tršću 26.6.-30.6.2016.). Neke radove djeca su radila na zadanu temu tijekom aktivnog učenja i predavanja dok su ostali nastali u slobodno vrijeme te su rezultat dječje kreativnosti. Djeca su crtala bojicama, flomasterima i kredom.

Nadamo se da ćete se odazvati na otvorenju izložbe kako biste i sami vidjeli uratke dječje mašte

Radovi malih planinara nastali su tijekom održavanja male planinarske škole u Tršću 26.6.-30.6.2016.). Neke radove djeca su radila na zadanu temu tijekom aktivnog učenja i predavanja dok su ostali nastali u slobodno vrijeme te su rezultat dječje kreativnosti. Djeca su crtala bojicama, flomasterima i kredom. Nadamo se da ćete se odazvati na otvorenju izložbe kako biste i sami vidjeli uratke dječje mašte

Izložba dječjih radova "Mala škola planinarenja"