Članarina za kalendarsku godinu


 

*Odrasli - zaposleni

 

 

 16 €

 

  

*Djeca/učenici/studenti

*Umirovljenici

*Nezaposleni

 

  9,50 €

*Obiteljska

- za članove uže obitelji

 

  9,50 € po osobi

 

*Udruga darivatelja krvi "100+"

 (oni koji su dobrovoljno dali krv više od sto puta)

 

 

  besplatno

Nadoplata za izradu prve iskaznice

- potrebna je osobna iskaznica na uvid (s OIB-om)

- predati popunjenu i potpisanu pristupnicu za učlanjenje

- za maloljetne osobe pristupnicu potpisuju roditelji

 

  2 €

 

 

 

Članstvo vrijedi kalendarsku godinu, a dokazuje se planinarskom iskaznicom s ovjerenom markicom tekuće godine.

 

U slučaju gubitka iskaznice potrebno je ponovno uplatiti članarinu za tekuću godinu i izraditi novu iskaznicu (platiti upisninu).

 

Članske markice postoje za sljedeće kategorije:

 • djeca i mladež do završetka redovnog školovanja - zelene boje
 • umirovljenici - crvene boje
 • ostali članovi - tzv. seniori - plave boje

 

Članska prava

Član planinarske udruge ima pravo:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS-a;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinarskog saveza Herceg-Bosne koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima kojima upravljaju udruge članice tog saveza, isto kao i članovi PSHB-a;
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice,
 • ostvarivati ostale članske povlastice.

 

Članske dužnosti

Član planinarske udruge dužan je:

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge;
 • podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi;
 • predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća;
 • izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge;
 • poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.

 

Osiguranje članova

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 6.000 eura, zavisno o utvrđenom stupnju invaliditeta) i smrti (3.000 eura). Osiguranje se primjenjuje na članove sa članskom markicom HPS-a za mladež (zelena), seniore (plava) ili umirovljenike (crvena). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj.

 

Članska iskaznica omogućava vam:

 

- planinarske izlete svakog vikenda
- popust od 50% na noćenja u hrvatskim planinarskim domovima
- popust na noćenja u inozemnim planinarskim objektima (Slovenija i dio BIH - objekti PS Herceg Bosne)
- osiguranje prilikom planinarskih izleta u RH
- popusti u nekim trgovinama planinarske opreme (Iglu i Vrhunac 10%)
- mogućnost boravka u planinarskoj kući PD Kamenjak "Frbežari" u Tršću (825 m)
- popust na ulaznice u hrvatske nacionalne parkove
- mogućnost volontiranja u nekom od odsjeka društva

 

 

 

Plaćanje članarine za 2024.