Staza Rimljana - Staza kuša i krša - Ljubavna cestica

Izlet za sve planinare

subota 29.05.2021.


Polazak: u 8.30 h
Mjesto polaska: parkiralište Delta

Težina: srednje teška staza
Trajanje: oko 6-7 sati hoda

Opis:

Molimo sve koji imaju auto da u njemu dođu na Deltu i da to kažu u prijavi.

Parkiramo kraj crkve Sv. Dujma u Driveniku, te nakon obilaska gradine se spuštamo prema naselju Cerovići te "Stazom Rimljana" prema izvoru Dubračine u naselju Čandrli. Vraćamo se do naselja Cerovići (kratki povratak) te se uspinjemo na planinu koja odvaja Vinodolsku dolinu od priobalja do prijevoja Orljak (260 m).

Grebenom idemo prema Crikvenici. Obilazimo putem ruševnu kapelu Sv. Kuzme koja je podignuta nad ostacima veće ranosrednjovjekovne crkve, uz koju je postojalo i malo groblje, te dalje prema Kavranovoj steni uz predivne poglede prema Driveniku, Tribaljskom jezeru, Triblju, Belgradu, Grižanama, Dolincima s lijeve strane, a s desne prema Krku, Jadranovu, Dramlju i Crikvenici. Pauziramo na Kavranovoj steni.

S Kavranove stene se spajamo na "Ljubavnu cesticu" i obilazimo gradinu Badanj.

Spuštamo se prema Crikvenici gdje nastavljamo uživati u suncu, a ako bude volje i vremena možemo još prošetati prema Dramlju i Kačjaku te natrag.Prijevoz: osobna vozila
Povratak: po dogovoru
Cijena: 30 kn, plaća se vozaču u autu
Prijave: na e-mail ili u tajništvu Društva do 25.05.2021.

Oprema: Osnovna planinarska oprema, gojzerice, min. 3 l vode, hrana, zaštita od sunca (kapa, naočale, krema).
Napomena: Staza grebenom prelazi preko kamenitog tla bez velikog raslinja (velika izloženost suncu), te se preporučaju gojzerice i obvezna zaštita od sunca. Izlet će se održati sukladno epidemiološkim prilikama te molimo sudionike da se istih i pridržavaju.

Vodiči: Damir Jelić (+385 99 376 53 70)
Staza Rimljana - Staza kuša i krša - Ljubavna cestica