Burni Bitoraj

Izlet za sve planinare

nedjelja 18.06.2017.


Polazak: u 7.00 h
Mjesto polaska: parkiralište Delta

Težina: lagana staza
Trajanje: oko 5 sati hoda

Opis:

Izlet za sve, ali prvenstveno za najmlađe, koje će sigurno obradovati da se na putu do Bitoraja nalazi zabavni park koji možemo posjetiti u povratku.

Prema samom Burnom Bitoraju se i kreće iz smjera parka, prolazi se poljskim putem zatim kroz bukovu šumu do ponovnog izlaska na poljski put. Sve je dobro markirano i jednostavno za snalaženje.

Sam vrh je visok 1385 m i čini ga skupina golih, vapnenačkih stijena koje strše desetak metara iznad šumskog pojasa i tako dočaravaju posjetitelju gotovo alpski doživljaj, a osim toga omogućuju širok vidik na bitorajske šume, gotovo sve vrhove Gorskog kotara, preko riječkog zaljeva i na Učku.

Malo ispod vrha (15') nalazi se jednostavno drveno planinarsko sklonište Bitorajka u kojem ćemo usput predahnuti.

Bitoraj pripada Velikoj kapeli i drugi je vrh po veličini u zapadnom Kapelskom lancu nakon Viševice, treći u cijelom masivu.

Vidik je otvoren od Risnjaka na zapadu do Bjelolasice na istoku, a neposredno ispred u nizini je Sunger i Mrkopalj.Prijevoz: osobna vozila
Povratak: u popodnevnim satima
Cijena: 30 kuna po osobi (uključuje prijevoz i 30 kn autoputa za oba smjera) - plaćanje vozačima
Prijave: na e-mail ili u tajništvu Društva do 14.06.2017.

Oprema: Obavezna planinarska obuća, voda i hrana iz ruksaka prema vlastitim procjenama i potrebama, lagana vjetrena odjeća.

Vodiči: Saša Subotić
Burni Bitoraj