Monografija 50 godina PD Kamenjak

Objavljeno 19. svibnja 2016.

Cijena monografije je sada 30 kn!

Svaki član PD Kamenjak bi morao imati barem jednu!

Monografiju možete kupiti u tajništvu.

Monografija 50 godina PD Kamenjak