IZBORNA SKUPŠTINA PD KAMENJAK 22.03.2024.

Objavljeno 01. ožujka 2024.

Rijeka,1.3.2024.

IZBORNA SKUPŠTINA PD KAMENJAK RIJEKA
Gradska vijećnica, Korzo 16 - petak, 22.3.2024. u 18 sati

Dnevni red:

1. Otvorenje Izborne skupštine i izbor radnih tijela

2. Izvještaj o radu PD Kamenjak u 2023. godini

3. Financijski izvještaj za 2023. godinu

4. Izvještaj Nadzornog odbora za 2023. godinu

5. Rasprava i usvajanje prethodnih izvještaja

6. Dodjela diploma polaznicima Opće planinarske škole 2023/2024.

7. Razrješenje dosadašnjih tijela PD Kamenjak

8. Izbor novih tijela PD Kamenjak (predsjednika, dopredsjednika, članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora te predstavnika u HPS-u)

9. Plan rada i financijski plan za 2024: prijedlog, rasprava i usvajanje

10. Druženje

 

 

Predsjednik PD Kamenjak: Boris Kurilić