Uprava


Upravni odbor

Boris Kurilić (predsjednik)

Igor Korlević (dopredsjednik)

Marino Petretić

Branko Kranjac

Mirela Srkoč Šenkinc

Vlatko Matić

Kristina Bašić

Darko Tadej

Gordan Krstičević

 

 

Nadzorni odbor

  Boris Negovetić

Željko Gudac

Mate Balen

 

 

Tajnik: Damir Jelić

 

Blagajnice:
Martina Pavelić
Monika Medan
Irena Superina-Gudelj
Tamara Rumac