Uprava


Upravni odbor

Boris Kurilić (predsjednik)

Igor Korlević (dopredsjednik)

Sergio Gobić

Emil Baumgartner

Branko Kranjac

Mirela Srkoč Šenkinc

Vlatko Matić

Dorotea Pernjak

Slovan Burlović

 

 

Nadzorni odbor

Katarina Toković

Ana Peršen

Mate Balen

 

 

Tajnik: Damir Jelić

Blagajnica: Tamara Rumac