Uprava


Upravni odbor

Boris Kurilić (predsjednik)

Igor Korlević (dopredsjednik)

Sergio Gobić

Branko Kranjac

Mirela Srkoč Šenkinc

Vlatko Matić

Dorotea Pernjak

Slovan Burlović

 

 

Nadzorni odbor

  Boris Negovetić

Željko Gudac

Mate Balen

 

 

Tajnik: Damir Jelić

Blagajnica: Tamara Rumac