Uprava


Upravni odbor

Boris Kurilić (predsjednik)

Igor Korlević (dopredsjednik)

Branimir Debelić

Darko Tadej

Danijela Žagar

Žaklina Šupica

Romina Zoretić

Nataša Juriša

Sanja Buršić

 

 

Nadzorni odbor

  Boris Negovetić

Željko Gudac

Mate Balen

 

 

Tajnik: Damir Jelić

 

Blagajnice:
Martina Pavelić
Nataša Manislović
Tamara Rumac