Vodiči

Bojan Šenkinc

Bojan Šenkinc

Telefon
+385 91 15 85 645
Email
bojan@promotiv.com.hr

Vodič A kategorije

Boris Kurilić

Boris Kurilić

Telefon
+385 91 786 45 35
Email
boriskurilic@gmail.com

Vodič A kategorije

Pripravnik B kategorije

Vodič D kategorije

Damir Jelić

Damir Jelić

Email
damir.planinar@gmail.com

Vodič A kategorije

Darko Tadej

Darko Tadej

Telefon
+385 91 766 46 15
Email
darko.tadej@gmail.com

Vodič A kategorije

Davor Banić

Davor Banić

Telefon
+385 91 50 39 605
Email
davor.banich@gmail.com

Vodič A kategorije

Pripravnik B kategorije

Davor Miketa

Davor Miketa

Telefon
+385 91 643 60 91
Email
davormiketa@gmail.com

Vodič A kategorije

Vodič D kategorije

Dorotea Pernjak Banić

Dorotea Pernjak Banić

Telefon
+385 98 800 778
Email
teaper27@gmail.com

Vodič A kategorije

Pripravnik B kategorije

Igor Korlević

Igor Korlević

Telefon
+385 91 25 666 11
Email
igor.korlevic@optinet.hr

Vodič A kategorije

Iva Kovačević

Iva Kovačević

Telefon
+385 91 516 57 03
Email
ivakovacevic93@gmail.com

Vodič A kategorije

Iva Reisz

Iva Reisz

Telefon
+385 95 906 17 41
Email
iva.godiva@gmail.com

Vodič A kategorije

Vodič D kategorije

Mario Glavaz

Mario Glavaz

Telefon
+385 95 797 53 53
Email
glavaz.mario@gmail.com

Vodič A kategorije

Pripravnik B kategorije

Pripravnik C kategorije

Mario Polla

Mario Polla

Telefon
+385 99 40 17 023
Email
mario.polla45@gmail.com

Vodič A kategorije

Marko Perković

Marko Perković

Telefon
+385 91 563 36 83
Email
perkovic.marko77@gmail.com

Vodič A kategorije

Pripravnik C kategorije

Martina Keliš Lukanović

Martina Keliš Lukanović

Telefon
+385 91 121 62 26
Email
martina.kelis@gmail.com

Vodič A kategorije

Pripravnik B kategorije

Mateja Matijašec

Mateja Matijašec

Telefon
+385 99 764 25 02
Email
mmatijasec12@gmail.com

Vodič A kategorije

Mirela Šenkinc

Mirela Šenkinc

Telefon
+385 91 555 17 39
Email
mirela.senkinc@gmail.com

Vodič A kategorije

Mirta Grandić

Mirta Grandić

Telefon
+385 92 266 17 12
Email
grandic.mirta@gmail.com

Vodič A kategorije

Vodič B kategorije

Pripravnik C kategorije

Robert Bilandžija

Robert Bilandžija

Telefon
+385 91 6140 140
Email
robert.bilandzija@gmail.com

Vodič A kategorije

Kandidat B kategorije

Saša Subotić

Saša Subotić

Telefon
+385 91 94 95 976
Email
ja.sam.magarac@gmail.com

Vodič A kategorije

Vodič D kategorije

Silvio Kezele

Silvio Kezele

Email
silvio.kezele@hotmail.com

Vodič A kategorije

Sunčica Paurović

Sunčica Paurović

Telefon
+385 98 936 26 42
Email
suncica.paurovic@gmail.com

Pripravnik A kategorije

Tonček Kezele

Tonček Kezele

Telefon
+385 91 112 05 25
Email
tonimimi@vip.hr

Vodič A kategorije

Zdravko Scheibl

Zdravko Scheibl

Email
zdravkoscheibl@gmail.com

Vodič A kategorije

Vodič B kategorije

Pripravnik C kategorije

Zoran Doričić

Zoran Doričić

Email
zoka-dz@hotmail.com

Vodič A kategorije

Vodič B kategorije

Vodič D kategorije

Žarko Fištrek

Žarko Fištrek

Telefon
+385 91 598 52 32

Vodič A kategorije