Redovna Skupština 17.03.2017.

Objavljeno 15. ožujka 2017.

Pozivamo sve članove PD Kamenjak na redovnu Skupštinu koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, dana 17.3.2017. (petak) s početkom u 18 sati.

Tajništvo taj dan neće raditi, već će biti organiziran samo domjenak nakon Skupštine.

 

Dnevni red


1. Otvaranje sjednice - izbor Radnih tijela Skupštine

2. Izvještaj o radu PD Kamenjak u 2016. godini

3. Financijski izvještaj PD Kamenjak za 2016. godinu

4. Izvještaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2016. godini

5. Izbor novih članova Nadzornog odbora

6. Rasprava i usvajanje po točkama 2, 3, 4 i 5.

7. Program rada PD Kamenjak za 2017. godinu, rasprava i usvajanje

8. Podjela diploma polaznicima Opće planinarske škole 2016/17.

9. Domjenak u Društvenim prostorijama

 

Predsjednik PD Kamenjak

Boris Kurilić