Odsjek za veterane


Upravni Odbor PD Kamenjaka odobrio je osnivanje Odsjeka 18.3.2014. god. i donio Pravila Odsjeka za veterane. Pravilima su utvrđeni zadatci Odsjeka koji obuhvaćaju organiziranje manje zahtjevnih izleta, očuvanje tradicije Društva, brigu o starijim i bolesnim članovima Društva, poticanje i organiziranje različitih aktivnosti Društva i Odsjeka (obrazovne, kulturne, turističke i slične), te suradnju sa sličnim odsjecima u drugim planinarskim društvima. U aktivnostima Odsjeka mogu učestvovati svi članovi Društva.

Osnivački sastanak Odsjeka održan je 14.4.2014. godine. Radom Odsjeka rukovodi izabrani Upravni Odbor Odsjeka od 5 članova u sastavu: Sergio Gobić-predsjednik, Ljiljana Hlača (zamjenik), Ana Peršen, Željka Buševac i Sergej Stipaničev (članovi).

 

Iz dosad provedenih aktivnosti izdvajamo slijedeće:

- prvi neslužbeni izlet održan je 16.2.2014.god. na Platku obilaskom šetnica Sleme

- prvi službeni izlet održan je 21.4.2014.god. u Škarlinski kanjon u Istri,

- izlet na izložbu „Rim u Hrvatskoj“ u Zagreb organiziran je 21.5.2014.god.,

- Opću Planinarsku Školu (OPŠ) organiziranu za veterane završilo je 10 članova našeg Društva

 

Informacije o aktivnostima Odsjeka mogu se naći na web stranicama i oglasnoj ploči Društva.

 Pročelnik
SERGIO GOBIĆ


Email
sergio.gobic@gmail.com

 

 

Zamjenica pročelnika
Ljiljana Hlača


Članovi Upravnog odbora
Ana Peršen
Željka Buševac
Sergej Stipaničev

 

 

Dokumenti:

Plan izleta za 2016. godinu

Izvještaj o radu za 2015.