Odsjek za veterane


Upravni Odbor PD Kamenjaka odobrio je osnivanje Odsjeka 18.3.2014. god. i donio Pravila Odsjeka za veterane. Pravilima su utvrđeni zadatci Odsjeka koji obuhvaćaju organiziranje manje zahtjevnih izleta, očuvanje tradicije Društva, brigu o starijim i bolesnim članovima Društva, poticanje i organiziranje različitih aktivnosti Društva i Odsjeka (obrazovne, kulturne, turističke i slične), te suradnju sa sličnim odsjecima u drugim planinarskim društvima. U aktivnostima Odsjeka mogu sudjelovati svi članovi Društva.

Osnivački sastanak Odsjeka održan je 14.4.2014. godine. Radom Odsjeka rukovodi izabrani Upravni Odbor Odsjeka od 5 članova.

 

Odsjek za veterane je u 3 godine svog postojanja ostvario mnoge planirane aktivnosti kao što je prikazano u narednoj tablici.

 

PREGLED AKTIVNOSTI ODSJEKA ZA VETERANE

U RAZDOBLJU od 14.04 2014.- 14.04.2017.

 

 

AKTIVNOSTI

2014.

2015.

2016.

2017.

UKUPNO

BR.

AKCIJA

BR. SUD.

BR. AKCIJA

BR. SUD.

BR. AKCIJA

BR. SUD.

BR. AKCIJA

BR. SUD.

BR. AKCIJA

BR. SUD.

PLANINARSKI

IZLETI

9

112

15

264

16

326

3

138

43

840

KULTURNI TURIZAM

4

41

6

81

8

67

1

13

19

202

KULTURNA DOGAĐANJA

18

117

32

202

55

282

20

91

125

692

OSTALO

8

83

22

125

26

132

-

-

56

340

UKUPNO

39

353

75

672

105

807

24

242

243

2074

 

 Pročelnik
SERGIO GOBIĆ


Email
sergio.gobic@gmail.com

 

 

Zamjenica pročelnika
Ljiljana Hlača


Članovi Upravnog odbora
Ana Peršen
Željka Buševac
Zlatan Radić

 

 

Dokumenti:

Plan izleta za 2018. godinu

Izvještaj o radu za 2017.