KBC Rijeka


Osnovan Odsjek KBC Rijeka pri PD Kamenjak

Na inicijativu Uprave KBC-a Rijeka započela je suradnja s PD Kamenjak i aktivnosti osnivanja Odsjeka bolnice pri Društvu. Pored sudjelovanja trkačkog tima na manifestacijama Homo si teć i B2B Rijeka, djelatnici ustanove će rekreaciju, kao najbolju zdravstvenu preventivu, od sada promovirati i na planinarskim stazama.

Klinički bolnički centar Rijeka jedan je od pet kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj i centralna bolnička ustanova ovog dijela Hrvatske. Sastoji se od 17 klinika, 5 kliničkih zavoda, 5 centara, 6 samostalnih zavoda, jednog samostalnog odjela i bolničke ljekarne. KBC Rijeka rasprostire se na tri gradska lokaliteta - Rijeka, Sušak i Kantrida gdje radi preko 3000 djelatnika.

Prvi izlet novoosnovanog odsjeka KBC-a Rijeka bio je za Dan državnosti, 25. lipnja 2016. godine, kada je oko 80 izletnika na čelu s vodičem Žarkom Fištrekom obišlo kružnu stazu Poklon – Vojak – Poklon.

 

Fotografije s izleta KBC Rijeka / PD Kamenjak - Učka 2016.Pročelnik
NIKOLA ČAČIĆ